Діяльність


 • Адвокатська практика
 • Асоціація платників податків України
 • Громадська рада при МВС України
 • Громадська рада при МДЗ України

 • ЗМІ
 • Наукова діяльність
 • Благодійна діяльність
 • Екологія


action

Основна діяльність – представництво і захист прав, економічних, соціальних та інших інтересів платників податків на усіх рівнях.

Захищаючи права та інтереси платників податків, Ігор Кушнарьов вважає, що на сучасному етапі податкова служба повинна стимулювати економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, зменшення податкового тягаря, надходження постійних доходів до державного бюджету.

Відповідні положення закладені в сервісі «Горизонтальний моніторинг», реалізацію якого в Україні ми розпочали в 2011 році. Впровадження даного сервісу символізує новий виток у розвитку відносин між владою і бізнесом в бік рівноправності та моральності. Податкова служба з фіскального органу перетворюється в консультаційний, що знаменує собою новий рівень відносин між податковими службами та платниками податків, вони стають діловими партнерами.

Перебуваючи на посаді Радника Президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України», Кушнарьов Ігор Володимирович прагнув перетворити Україну на європейську державу. Нині моя діяльність у напрямку до ЄС триває.

Основоположними принципами будь-якого розвиненої європейської держави є: пріоритет прав і свобод громадянина; пріоритет конституційних норм і Закону; рівність усіх громадян перед Законом. Державні інститути відповідальні перед громадянським суспільством, а центральна влада делегує повноваження і відповідальність на місцевий рівень. Безумовне виконання державних стандартів і зобов’язань стимулює приватну підприємницьку ініціативу.

Побудова в Україні європейської моделі суспільства сприятиме перетворенню нашої країни з економікою, що розвивається, в розвинену – в країну, в якій вдало поєднуються інтереси кожного окремого громадянина і всього суспільства, приватного бізнесу та держави, реалізуються національно-культурні ідеї та інтереси. Дана модель гарантує сприятливі умови бізнесу та підприємництва, високий рівень доходів працюючим громадянам і забезпечить гідний рівень життя пенсіонерам. Стандарти Європейського співтовариства є запорукою розвитку життєвого середовища наших громадян – інфраструктури міст і населених пунктів, а також – екології, соціального забезпечення, правопорядку, доступного охорони здоров’я та високого рівня освіти.

Погляди:

ЗА

 • пріоритет конституційних норм і Закону;
 • проведення політичної реформи;
 • змінюваність влади;
 • інтеграцію України в Європейське співтовариство, приєднання її до Єдиного економічного простору;
 • високий рівень доходів працюючих громадян та гідний рівень життя пенсіонерів;
 • проведення державою протекціоністської політики щодо підприємців;

ПРОТИ

 • рейдерства;
 • реприватизації;
 • корупції;
 • відкатних схем при відшкодуванні ПДВ.

Comments are closed